Hanö M 51

Hanö

Minsvepare sjösatt 1952 och levererad 1953.
Hastighet 14,5 knop.
Längd 40,0/42,0, bredd 7 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning två 40 mm lvkan, en 57 mm lysraketpjäs.
Besättning 25 man.
Under åren 1955 - 1976 tjänstgjorde hon som stödfartyg för fisket vid Island och från
1962 även i Nordsjön. Hon fungerade som stabs- och lagfartyg vid 61 minröjningsflottiljen åren
1976 - 1982. Hanö utrangerades 1982 och såldes för skrotning 1986 men finns troligen kvar som pråm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Fotot har getts ut av Ultraförlaget A.B.
Solna och visar henne i Lysekil.

Tillbaka
Till startsidan