Manligheten

Manligheten

Pansarskepp, sjösatt 1901 och levererad 1902.
Hastighet 16,5 knop.
Längd 89,7, bredd 15,2 och djupgående 5,02 meter.
Bestyckning två 21 cm kanoner, sex 15,2 cm kanoner, sex 57 mm kanoner, två 37 mm kanoner och två 45,7 cm undervattenstuber.
Besättning 285 man.
Historia. Dimma över Rivöfjorden Läs här om denna.
Utrangerad 1950 och skrotad 1952.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet kommer från boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan