marieholmstab.jpg (16512 bytes)

Marieholm

Passagerarfartyg som inköptes av flottan under andra världskriget och
användes inledningsvis som förbindelsefartyg.
Byggt i Odense 1934 för Svenska Amerikalinjen.
Hastighet 12 knop.
Längd 64, bredd 10 och djupgående 4,1 meter
Bestyckning:en 40 mm lvk.
Från början av 1960-talet användes hon som stabsfartyg för chefen för kustflottan.
Hos chefen för kustflottan fanns en chefshovmästare som kallades för viceamiralen
eller kort och gott vam, om vilken det finns några historier. Läs en här..
Utrangerad 1977.
Hon har i dag återfått sitt civila yttre och ligger som restaurang i anslutning till
Göteborgs Maritima Centrum. Se Marieholm civil


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Historien är ur boken
När skepparpipan drillar av Gunnar Schoerner. Bilden är från insidan på ett Jul- och Nyårskort. Utgivare okänd.

Tillbaka
Till startsidan