Kalvsund,Mul 11

Kalvsund

Minutläggare tillhörande kustartilleriet, sjösatt 1946.
Hastighet 9 knop.
Längd 30, bredd 7 och djupgående 3,60 meter.
Bestyckning två 20 mm.
Utrangerades 2001.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan