Mjölner

Mjölner

Kustjagare, sjösatt och levererad 1942.
Hastighet 30 knop.
Längd 78, bredd 8,1 och djupgående 2,3 meter.
Bestyckning tre 10,5 cm kan, två 40 mm lvakan, två 20 mm lvakan, tre 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 42 minor.
Besättning 67 man.
Hon byggdes om i mitten på 1950-talet till fregatt.
Utrangerades 1966. Hon användes därefter som utbildningsfartyg för maskinskolan vid Berga Örlogsskolor och skrotades 1978.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan