Mode

Mode

Patrullbåt. Hon var det fjärde av de 16 fartyg som byggdes på varv i Norge.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Hon lyckades tvinga upp en rysk ubåt till ytan i Öresund, där det inte är tillåtet att
färdas i uläge. Läs mera härom på Wikipedia. Länk dit.
Mode utrangerades 2001

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto MagnusO, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan