Mtb T4

T4

Motortorpedbåt, som var byggd av trä i England och levererad 1939.
Hastighet 30 knop(maxfart 40 knop).
Längd 18,3, bredd 4,7 och djupgående 1,5 meter.
Bestyckning två 8 mm ksp, två 45,7 cm TT och sex sjb.
Besättning 8 man.
Utrangerades 1949. Sänktes som målfartyg men bärgades 1958, då hon såldes och byggdes om till motorkryssare.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan