Musik på flaggskeppet

Musik på flaggskeppet

Den lokala orkestern på flaggskeppet har tydligen tillkallats i stor hast för att underhålla
officerarna i gunrumet. Musikanterna är klädda i kypertställ, permisionställ, med vit kavaj respektiva
svart kavaj, d v s ingen ordning på klädseln. Att musiken är avsedd för gunrummet framgår
av att orkestern är placerad akteröver, ty vaterbommen med sina stegar skymtar ju föröver.

Bilden är hämtad ur boken SVERIGES FÖRSVAR, Sjöförsvaret från år 1939.

Tillbaka
Till startsidan