Mysing

Mysing

Patrullbåt, sjösatt 1979 och levererad 1980. Omklassad till vedettbåt i slutet av l980-talet.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Ursprunglig bestyckning: en 57 mm allmkan, sex rb, 12 alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två 57 mm lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Hon byggdes om och modifierades vid två tillfällen
Utrangerades 1995 och såldes 1996. Hon är sedan 2001 civilregistrerad under namnet Mysing af Nynäshamn.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Dagjoh, Wikimedia Commons,
public domain.

Tillbaka
Till startsidan