Näcken

Näcken

Ubåt sjösatt 1978 och levererad 1980. Denna och ytterligare två båtar i serien byggdes i sektioner,
varav Karlskronavarvet byggde för- och akterskepp med alla installationer, medan Kockums byggde mittsektionen samt
sammanfogade sektionerna och svarade för driftsättning.
Näckenubåtarna var en vidareutveckling av Sjöormenklassen med bland annat längre driven automatisering
och ökad användning av hydralik. Ett helt digitaliserat och integrerat strids- och eldledningssystem hade införts.
Som första svensk utbåt var Näckenklassen försedd med digital sonar.
Hastighet 12/20 knop.
Dykdjup 300 meter.
Längd 49,5, bredd 5,7 och djupgående 5,5 meter.
Bestyckning sex 53,3 cm TT och två 40 cm TT och 12 minor.
Besättning 19 man.
Samtliga i serien utgick ur krigsorganisationen 1998. Den 13 februari 2001 överläts Näcken till den danska marinen,
där hon fick namnet Kronborg.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Kortet utgivet som reklam
för anställning vid flottan. Fotot är taget av Bo Dahlin.

Tillbaka
Till startsidan