Njord

Njord

Statsisbrytare, sjösatt 1968.
Hon var inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon seglade lång tid under örlogsflagg och var bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 17 knop.
Längd 80, bredd 21 och djupgående 6,2 meter.
Bestyckning tre 40 mm, l hkp.
Utrangerad och såld 2000.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan