Öland

Öland

Jagare, sjösatt 1945 och levererad 1947.
Hastighet 35 knop.
Längd 111,8 bredd 11,2 och djupgående 3,4 meter.
Bestyckning fyra 12 cm kan, sju 40 mm lvakan, åtta 20 mm lvkan, två 8 mm lvksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 60 sjb och 40 minor.
Besättning 231 man.
Utrangerades 1978. Hon såldes 1986 till England för skrotning.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan