Två storheter. Götheborg i förgrunden och regalskeppet Vasa i
museebyggnaden till vänster där Vasas master skymtar över taket.


Det mäktiga bogsprötet på Götheborg.

Götheborg

Ostindiefararen Götheborg byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm 1738.
Den 12 september 1745 förliste hon vid Hunnebådan i Göteborgs hamn.
Utgrävningar av det förlista skeppet geomförs 1886 - 1993. Den
11 juni 1995 sträcks kölen som en symbol för starten på nybyggna-
tionen av den fullskaliga replikan Ostindiefararen Götheborg. I augusti 2005
gjorde hon sin jungfruresa.
Fakta om skeppet:
Längd 58,5 och bredd 11 meter.
Djupgående 5,25 meter.
Höjd över vattenytan 47 meter.
Segelyta 1964 kvadratmeter.
Besättning 80 personer, varav 50 volontärer.
Bestyckning 10 kanoner.
Medelhastighet 5-6 knop och max hastighet 11 knop.


Uppgifterna hämtade ur broschyren The Swedish ship Götheborg. Bilderna är tagna vid
fartygets besök i Stockholm den 1 juni 2008.

Tillbaka
Till startsidan