Polaris

Polaris

Torpedbåt, sjösatt och levererad 1954.
Hastighet 39 knop.
Längd 48, bredd 5,8 och djupgående 1,6 meter.
Bestyckning två 40 mm lvakan, sex 53,3 cm TT, sjb, två 10,3 cm lysraketställ, en 57 mm lysraketpjäs och minor.
Besättning 33 man.
Utrangerades 1977. Hon såldes samma år till en köpare i Solna och fick behålla sitt namn.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan