Ragnar

Ragnar

Jagare, sjösatt 1908 och levererad 1909.
Hastighet 30 knop.
Längd 66,1, bredd 6,3 och djupgående 1,8 meter.
Bestyckning två 7,5 cm kan, fyra 57 mm kan, fyra 7,5 cm kan och två 45,7cm TT.
1939 ombestyckades hon och under 1940 - 41 försågs hon med nya pannor.
Hon gjorde tjänst under såväl första som andra världskriget.
Besättning 69 man.
Utrangerades 1947. Ragnar såldes 1961 för skrotning.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden reklamkort av samlartyp, nr 70 i serien.
Tillbaka
Till startsidan