Romulus

Romulus

Kustjagare, sjösatt i Italien 1934. Hon köptes av Sverige 1940.
Hastighet 34 knop.
Längd 81,4, bredd 8,2 och djupgående 2,3 meter.
Bestyckning tre 10,5 cm kan, tre 20 mm lvakan, två 13,2 mm lvksp. fyra 45,7 cm TT, två sjbf, två sjbk och 28 minor.
Besättning 99 man.
Utrangerades 1958 och skrotades 1961.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan