För fulla segel

Två underofficerare eller officerare med två gastar seglar i laber vind.
Den båt som används är sannolikt livbåt nr 3 på pansarskeppet Gustav V.

Bilden utgiven av Kustflottans fotodetalj.

Tillbaka
Till startsidan