Sigurd

Sigurd

Jagare, sjösatt 1908 och levererad 1909.
Hastighet 30 knop.
Längd 66,1, bredd 6,3 och djupgående 1,8 meter.
Bestyckning två 7,5 cm kan, fyra 57 mm kan, två 45,7 cm TT. Hon ombestyckades 1939.
Besättning 69 man.
Hon gjorde tjänst under både första och andra världskriget.
Utrangerades 1947. Hon såldes för skrotning 1961.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Marina.08122.

Tillbaka
Till startsidan