Sjökrigsskolen

Sjökrigsskolan


En vacker bild av Kungl. Sjökrigsskolan under den tid den var förlagd till Näsby slott i Täby kommun.
Sjökrigsskolan utbildade marinofficerare och mariningenjörer. Den första sjökrigsskolan inrättades 1736
i Karlskrona. 1792 förlades den till Karlberg. Under åren 1872 - 1943 hade den en egen byggnad på Skeppsholmen
i Stockholm. Åren 1943 - 1987 var den förlagd till den plats bilden visar. Numera utbildas marinofficerare
först vid Marinens officershögskola i Karlskrona och därefter vid Marinens krigshögskola på Berga
örlogsskolor i Haninge kommun.

Uppgifterna hämtade ur Nationalencyklopedin och bilden utgiven av Pressbyrån.

Tillbaka
Till startsidan