Typ Sjöormen

Sjöormenklassen

Av fotot går det inte att avgöra om det är Sjöormen eller någon av de andra fyra i
serien. Tre av dem var byggda på Kockums varv och två på Karlskronavarvet.
Två levererades 1968 och tre 1969. De utgjorde en nyhet i den svenska ubåtstekniken.
Sjöormenklassen var den första ubåtstypen i världen som var försedd med ett
s k kryssroder. Denna rodertyp i förening med enmansstyrningen gav ubåtarna en
betydligt bättre manöverförmåga.
Hastighet 15/20 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 50,5, bredd 6,1 och djupgående 5,8 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT och två 40 cm TT.
Besättning 25 man.
Samtliga i serien utrangerades och såldes 1997 till Kockums, som exporterade dem till Singapor.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Kortet utgivet som reklam
för anställning vid flottan. Det effektfulla fotot är taget av Thomas Wingstedt.

Tillbaka
Till startsidan