Småland

Småland

Jagare, sjösatt 1952 och levererad 1956.
Hastighet 35 knop.
Längd 121, bredd 12,6 och djupgående 3,8 meter.
Bestyckning fyra 12 cm akan, två 57 mm lvakan, sex 40 mm lvakan, en enkelramp för försöksrobot 315, åtta 53,3 cm TT, åtta 37,5 cm aurak, två sjbf, en 10,3 cm lysraketautomat och 58 minor.
Besättning 290 man.
Utrangerades 1984. Hon ligger nu som museifartyg i Göteborgs maritima centrum och där finns ytterligare några uppgifter om henne. Klicka på Maritiman och sedan på Fartygsflottan och därefter på jagaren Småland.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan