Södermanland

Södermanland

Jagare, sjösatt 1956 och levererad 1958.
Hastighet 35 knop.
Längd 107,01, bredd 11,8 och djupgående 3,7 meter.
Bestyckning fyra 12 cm kan, två 57 mm lvakan, sju 40 mm lvakan, sex 53,3 cm TT, en 30,5 cm augrpjäs, två sjbf, en 10,3 lysraketautomat, fyra 10,3 cm lysraketställ och 58 minor.
Besättning 244 man.
Utrangerad 1982 och såld till Spanien för skrotning 1985.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven som vykort av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan