Soldaternas Vänners Soldathem

Soldathemmet

De här lokalerna, som låg på Hantverkargatan 9, har varit ett uppskattat ställe för många flottister.
Här vistades jag och mina kompisar många gånger på fritiden under det första halvåret efter anställningen i
flottan 1943. Här kunde man i lugn och ro skriva brev när man inte själv hade tillgång till varken papper
eller penna. Det fanns olika spel att sysselsätta sig med och det gick bra att vistas här utan att förtära
något, d v s när man var utan pengar.

Vykortet har bara texten:" Soldaternas Vänners Soldathem, Karlskrona".

Tillbaka
Till startsidan