Kasern Sparre

Kasern Sparre


Kasernen med logementsbyggnaden till höger och expeditionen i fonden. Den stora exercisplanen
skymtar till vänster om träden.

Foto A/B Almquist & Cöster, Hälsingborg

Tillbaka
Till startsidan