Spejaren

Spejaren

Patrullbåt. Hon var det tolfte i den serie om 16 fartyg som byggdes på varv i Norge.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Ursprunglig bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Spejaren var i tjänst åtminstone till 2004.
Bilden är tagen under en repetionsövning då fartyget ingick i den tillfälliga 4:de patrullbåts-
divisionen tillsammans med Hugin, Magne och Snapphanen.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Försvarets fotoavdelning, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan