Spica

Spica

Torpedbåt byggd på Götaverken och levererad 1966.
Hon kom att ge namn (Spica--klassen) åt en ny typ av fartyg, som innebar en rad inovationer och som
ledde till att denna typ av fartyg i många avseenden kom att bli mönsterbildande inom bl a den svenska
marinen.
Hastighet 40 knop.
Längd 42,5, bredd 7,1 och djupgående 1,65 meter.
Bestyckning en 57 mm lvkan, två ksp, sex 53,3 cm TT, två 10,3 cm lysraketställ, en 57 mm lysraketpjäs
och minor.
Besättning 30 man.
Utrangerades 1989. Hon kom att bevaras för eftervärlden som museifartyg. Först låg hon vid
Marinmuseum i Karlskrona men sedan 2002 ligger hon förtöjd nedanför Vasamuseet i Stockholm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl
Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan