Springaren

Springaren

Ubåt som sjösattes 1935 och levererades 1937.
Hastighet 15/10 knop.
Dykdjup 90 meter.
Längd 63,1, bredd 6,4 och djupgående 3,4 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT, en 57 mm kan, en 25 mm akan och 20 minor.
Besättning 34 man.
Utrangerad 1953 och såld för skrotning till köpare i Älmhult 1954.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan