Styrbjörn

Styrbjörn

Patrullbåt. Hon var det trettonde av de 16 fartyg som byggdes på varv i Norge.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Ursprunglig bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Styrbjörn är utrangerad och bilden, som är från november 2008, visar henne just före bogsering till England
för utrustning som patrullbåt med syfte att bekämpa pirater utanför Somalias kust enligt Wikipedia. Länk dit.

Uppgifterna om utrustning m m hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Lennart Lindahl, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan