Pansarbåten Svea

Svea

Hon var landets första pansarbåt, sjösatt 1885 och levererad året därpå.
Hastighet 14 knop.
Längd 77,6, bredd 14,84 och djupgående 5,18 meter.
Hennes huvudartilleri stod internationellt sett på högsta nivå. Hon moderniserades
och ombestyckades flera gånger.1915 kom hon att användas som logomentsfartyg. Sedan byggdes hon om
till stabs- och utbåtsdepåfartyg och som sådant fungerade hon till 1941, då hon avlöstes av
Patricia som ubåtsdepåfartyg.
Besättning 252 man.
Utrangerad 1941 och såld till Örlogsvarvet i Karlskrona för skrotning 1943 - 1944.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan