Torpedbåten Castor

Castor

Torpedbåt byggd på Karlskronavarvet, sjösatt 1965 och levererad 1967.
Hon blev den fjärde båten som byggdes i Spica-klassen. Den klassen innebar en rad innovationer,
vilka ledde till att fartygstypen i många avseenden blev mönsterbildande inom den svenska marinen.
Hastighet 40 knop.
Längd 42,5, bredd 7,1 och djupgående 1,65 meter.
Bestyckning en 57 mm lvakan, 2 ksp, sex 53,3 cm TT, två 10,3 cm lysraketställ, en 57 mm
lysraketpjäs samt minor.
Besättning 30 man.
Utrangerades 1985 och hennes öde därefter är okänt.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Sveriges Flotta/Kungl
Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan