Norrköping

Norrköping

Torpedbåt och sedermera robotbåt, sjösatt 1972, levererad 1973.
Hastighet 40 knop.
Längd 43,6 bredd 7,1 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, två ksp, sex 53,3 cm TT för typ 613, två 57 mm lysraketställ och 30 minor.
Besättning 30 man.
Norrköping var enligt mina källor fortfarande i tjänst 2004.

Den här typen av båtar (Norrköpingklassen) moderniserades under första halvan av 1980-talet. Fartygen fick
ny spaningsradar, datorstött stridsledningssystem och radarspaningsutrustning. De försågs också med
målsökande torpeder. I samband därmed döptes fartygen om till robotbåtar, typ Norrköping och
igenkänningsnumret T ersattes med ett R.
Robotbåtarna betraktades som mycket lyckade. Det är tveksamt om det någonstans i världen finns
vapensystem med samma höga klass på ett så litet fartyg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Sveriges Flotta/Kungl
Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan