T 26

T26

Motortorpedbåt, som är byggd på Kockums och levererad 1942.
Hastighet 49 knop, maxfart 53 knop.
Längd 20, bredd 5 och djupgående 1,5 meter.
Bestyckning en 20 mm akan, två 53,3 cm TT och sex sjb.
Besättning 9 man.
Utrangerad 1957. Därefter tjänstgjorde hon från 1968 som målfartyg för robotskjutningar i Vättern
tills hon 1984 inköptes privat av Lennart Segerström. Hon har därefter genomgått ett omfattande
renoveringsarbete och har i huvudsak återställts till ursprungligt skick. Hon är i dag sjögående
och ägs av "Lennart Segerströms stifelse, T 26" vid Gålö.

Uppgifterna hämtade dels ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg, dels från baksidan på den reklambild,
som getts ut av Föreningen MTB-veteraner och som visas ovan.

Tillbaka
Till startsidan