T 35

T35

Motortorpedbåt, byggd på Stockholms Örlogsvarv och levererad 1952.
Hastighet 50 knop.
Längd 23, bredd 5,2 och djupgående 1,5 meter.
Bestyckning en 40 mm akan, två 8 mm ksp, två 53,3 cm TT och sex sjb.
Besättning 16 man.
Utrangerad 1972. Hon såldes samma år till köpare i Huddinge och fick namnet Shark.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan