Livbåt

Tiohuggare


Som framgår av texten på fotots övre vänstra hörn är detta vår flotta.
Kortet har getts ut i början på 1900-talet och är poststämplat den 25 september 1909.
Bilden föreställer en s k tiohuggare, som är bemannad med tio roddare, förmodligen skeppsgossar, under ledning av ett underbefäl.
Osäkert var bilden är tagen men troligen intill skeppsgossarnas logementsfartyg i Marstrand. Längst akterut på logementsfartyget befinner sig uppenbarligen en kvinna. Vad hon gör där alldeles ensam kan man fråga sig.
Man kan också konstatera att främre gasten på babords sida i livbåten är mera intresserad av fotografen än vinkeln på sin egen åra.

Fotot är ett Brefkort med följande signatur: imp Akt bol. Grapes Konstförlag Stockholm.

Tillbaka
Till startsidan