Tirfing

Tirfing

Patrullbåt. Hon var det sista av de 16 fartyg som byggdes på varv i Norge.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Bilden visar 5:e patrullbåtsdivisionen förtöjd vid Nybrokajen i Stockholm i augusti 1982. Tirfing
ligger främst och innanför henne ligger Mode, som redovisas på annan plats. Enligt Wikipedia
hade på dessa båda båtar Robot 12 tillfälligt ersatts av partytält eftersom man var värd för
ett coctailparty med höga officerar, bl a ÖB. Länk här.
Tirfing såldes 2008 till The RCI Group Ltd.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Dagjoh,
Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan