Flottans Sjömansskola

Sjömansskolan

Flottans Sjömansskola, d v s kasern Trolle som byggnaderna kallades på 1940-talet.

Bilden utgiven av J A. Krooks bokhandels A/B. Karlskrona

Tillbaka
Till startsidan