Kustubåt nr 1

Kustubåt, U1

Den första av de nio s k nummerubåtarna, som byggdes under andra världskriget. Hon sjösattes 1941
och levererades 1942. Hon är en helsvensk konstruktion och byggd med ett helsvetsat tryckskrov.
Man har övergett den tidigare metoden med nitade skrov.
Hastighet 14/9 knop.
Dykdjup 100 meter.
Längd 49,6 bredd 4,3 (5,3 med sponsonerna) och djupgående 3,8 meter.
Bestyckning tre 53,3 cm bogtuber, en 53,3 cm däckstub och en 20 mm lvakan. Däckstub och luftvärnspjäs
togs bort och hon fick snorkel vid modifieringen 1951 - 1952.
Besättning 26 man.
Utrangerad 1960. Hon användes därefter som provbåt och såldes 1969 för skrotning i Karlskrona.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden Utgiven av föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan