Uppland

Uppland

Jagare, sjösatt 1946 och levererad 1949.
Hastighet 35 knop.
Längd 111,8 bredd 11,2 och djupgående 3,4 meter.
Bestyckning fyra 12 cm kan, sju 40 mm lvakan, åtta 20 mm lvkan, två 8 mm lvksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 60 sjb och 40 minor.
Besättning 231 man.
Episod. Vid sjösättningnen inträffade en malör. Gunnar Schoerner har i sin bok När skepparpipan drillar beskrivit händelsen så här!
Bilden av sjösättningen är privat och autentisk men Uppland gled ytterligare några meter innan hon stannade.
Utrangerades 1978. Hon såldes till Spanien för skrotning 1981.

Uppgifterna om fartyget är hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Vykortet utgivet av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan