Ubåten Uppland, förtöjd vid Visborg

Uppland

Ubåt, sjösatt 1996 och levererad 1999.
Hastighet 15/20 knop.
Dykdjup 300 meter.
Längd 60,4, bredd 6,2 och djupgående 5,6 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT, två 40 cm TT och 48 minor.
Besättning 25 man.
Uppland tillhör Gotland-klassen som är de första ubåtarna som från början försetts med det luftoberoende
Stirlingmaskineriet. Även i andra avseenden är ubåtarna mycket avancerade. Ubåtarna anpassas
succesivt för att kunna delta i internationell verksamhet och från och med år 2003 ingår ett
ubåtsförband av typ Gotland i EU:s krisstyrka med 30 dagars beredskap.
På bilden ligger hon förtöjd vid lednings-och underhållsfartyget Visborg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg.
Foto Holger Elgaard, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan