Utö

Utö

Minsvepare sjösatt 1952 och levererad 1953.
Hastighet 14,5 knop.
Längd 40,0/42,0, bredd 7 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning två 40 mm lvkan, en 57 mm lysraketpjäs.
Besättning 25 man.
Hon omklassades i mitten på 1960-talet till vedettbåt. Under åren 1967 - 1979 fungerade hon
som stabsfartyg vid 61. minröjningsavdelningen.
Utrangerades 1982 och skänktes 1987 till stiftelsen MY och blev sedan dykplattform under namnet Hunter af Stockholm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Labbeu, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan