Valen

Valen

Ubåt som sjösattes 1955 och levererades 1957.
Hastighet 16/16 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 65,8, bredd 5,1 och djupgående 5,0 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT och en 20 mm lvakan.
Besättning 37 man.
Utrangerad 1980 och såld 1984 till Tyskland för stationära försök.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Sveriges Flotta/Kungl
Örlogsmannasällskapet

Tillbaka
Till startsidan