Örlogsvarvet

Örlogsvarvet

Varvet avskiljes från staden i övrigt genom den halvannan kilometer långa varvsmuren,
som enligt traditionen byggdes av ryska krigsfångar.
Varvets mest kända byggnad torde den i början på 1800-talet byggda mastkranen vara.
Dess karaktäristiska silhuett reser sig högt över varvsmuren och syns vida omkring i staden.
Bakom den ligger fem stycken dockor utsträckta, som fingrarna på en hand. Också dockorna är
byggda i början på 1800-talet.

Varvet var i början på 1700-talet landets största industriföretag och hade cirka
1l 000 anställda. I mitten på nämnda århundrade var Karlskrona en betydande stapelstad
i sydöstra Sverige och rikets tredje stad. Stan var starkt präglad av kronans närvaro.
Befolkningen bestod sålunda till två tredjedelar av amiralitetets folk.
Efter 1930 har en betydande industriell utbyggnad ägt rum samtidigt som Karlskrona utvecklats
till en modern serviceort för ett vidsträckt omland.
Episod. Det finns många historier om varvsanläggningningen och Pillemausarna, så kallades de
som arbetade där. Läs tre genom att klicka här.

Uppgiftena är hämtade ur nationalencyklopedin och ur boken När skepparpipan drillar av Gunnar Schoerner.
Även citaten kommer från Schoerners bok. Bilden är utgiven av Axel Eliassons Konstförlag AB i Stockholm.

Tillbaka
Till startsidan