Vega

Vega

Polarfartyg, byggt i Bremerhaven 1873.
A. E. Nordenskiölds forskningsresa med Vega började i Tromsö den 21 juli 1878
med 30 män ombord, av vilka 7 var forskare. Dess befälhavare var Louis Palander.
Efter att ha legat infruset10 månader vid Pitlekaj återvände Vega via Japan och
Suezkanalen oskadd till Stockholm 24 april 1880. Hon var det första fartyg som seglat genom
Nordostpassagen från Atlanten längs den sibiriska kusten till Stilla havet.
Uppgifterna hämtade från nationalencyklopedin. Bilden är producerad och utgiven av
Föreningen Sveriges Flotta efter en akvarell av J. Hägg.

Tillbaka
Till startsidan