Viking

Viking

Handels- och skolskepp, byggt i Köpenhamn vid Burmeister &Wains varv och sjösatt den 1 december 1906.
Den 1 juli 1907 övertogs hon av "Den danske Handelsflådes Skoleskib for Befalingsmaend" med hemort i
Köpenhamn.

Längd inklusive klyvarbom 108 m,
bredd 13,9 m och
djup i lastrummet 8,1 meter.
Segelarea 3690 kvadratmeter.

På sin jungfruresa den 28 juli 1907 bestod hennes besättning av 106 man, varav 80 var elever mellan
14 och 18 år. Det kostade 600 dkr för en elev under det första året. Därefter sjönk
kostnaden för andra och tredje året. Överskottet från elevavgifterna m m var avsett för friplatser
för mindre bemedlade elever.

I juli 1929 sålde danskarna henne till Gustaf Erikson på Åland. Försäljningen sägs vara en
följd av att deras femmastade bark Köpenhamn spårlöst försvunnit i Sydatlanten kring årsskiftet
1928/1929. Under den nye ägaren upphörde i princip skolskeppsutbildningen. Med Viking utfördes nu bl a en
lång serie frakter med vete från Australien. 1946 gjorde hon sin sista resa och var därefter till salu.

Efter olika bud under försäljningsskedet blev hon till slut svensk. Hon köptes 1951 av Göteborgs stad. Under
lång tid fungerade hon sedan som sjömansskola och sorterade under Göteborgs Skolförvaltning. Driften
sköts numera av Lisebergs Restaurant AB, som använder Viking för hotell- och konferensverksamhet (på
ett utmärkt sätt enligt min egen erfarenhet). Sedan 1993 ligger hon vid Gullbergskajens nock mot Lilla bommen,
alldeles i närheten av Göteborgsoperan.

Viking är ett av de fyra fullriggade skepp som finns i Sverige: af Chapman i Stockholm, Jarramas i Karlskrona,
och Najaden i Halmstad. Viking är störst av dem och det största segelfartyg som byggts i Norden.
Viking har en vänförening och en egen hemsida med ytterligare uppgifter.Länk dit.

Uppgifterna är hämtade ur Jan Davidssons bok Viking, som publicerades 1995.
Foto Martin Olsson Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan