Fregatten Visby

Visby

Fregatt.Ursprungligen jagare och levererad 1943 men ombyggd till fregatt 1965.
Hastighet 39 knop.
Längd 97,5, bredd 9,2 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckningen efter ombyggnade bestod av två 57 mm lvakan, en 37,5 cm antiubåtsraketpjäs, två sjbfällare.
Minkapaciteten ökades till 130 minor. Hon fick också ny spaningsradar m m.
Besättning 155 man.
Hon utrangerades 1982 och användes som målfartyg för provskjutning med RBS 15 och såldes 1984 för skrotning i Spanien.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.
Tillbaka
Till startsidan