Örlogshemmet Vitså

Vitså örlogshem

Detta låg vid Hårsfjärden och besöktes livligt under krigsåren.
Om man av olika skäl inte ville eller kunde resa in till Stockholm,
kunde man i alla fall ta båten in till örlogshemmet och fika.

Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan