Wrangel

Wrangel

Jagare, sjösatt 1917 och levererad 1918.
Hastighet 34 knop.
Längd 72, bredd 6,9 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning fyra 7,5 cm kan, två 6,5 mm ksp, sex 45,7 cm TT.
Besättning 85 man.
Utrangerades 1947. Hon användes därefter som försöksfartyg och målfartyg och sjönk på Hårsfjärden 1960.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan