Exempel på förteckning

Här visas Älghults församling i Kronobergs län. Den äldsta husförhörslängden omfattar tiden 1747 - 1759. Den finns på sex mikrokort och har volymbeteckningen AI. Här finns också bla födelse- och dopböcker från 1679. I den församlingen finns mycket att hämta.

kyrkbok.jpg (91988 bytes)


Designat av Kjell Närkhammar i mars 2002.