- Lånekortsexempel

Exempel på lånekort

Biblioteken tillhandahåller den här typen av blanketter, som man fyller i med ledning av de förteckningar över kyrkoböcker som finns där. Biblioteket tar hand om blanketten och sänder den till SVAR, som sedan skickar mikrokorten via posten hem i brevlådan med en faktura. När man väl fått ett kundnummer där, behöver man inte gå via biblioteket utan kan själv skicka beställningarna till SVAR.

 Blankett för lån


Designat av Kjell Närkhammar i februari 2002.