Utvandring

På mors sida har två personer utvandrat till the United States of America.
Mors far hette Kristen Hansson och var gift två gånger. I sitt första äktenskap fick han fem söner.
* Anders den 11 november 1882,
* Nils den 14 januari 1885,
* Hans den 14 augusti 1887,
* Johan den 28 november 1890 och
* Albin den 21 november 1894.
Hustrun, som hette Hanna Nilsdotter var född den 23 februari 1862 i Hyby församling, Malmöhus län, dog den 29 april 1897. Hennes släkt är ännu inte utredd.
Sonen Nils, som fick efternamnet Kristensson var född i Lyngby församling, Malmöhus län, emigrerade men det är oklart när det skedde. Jag minns att min morfar var bekymrad när de sparsamma breven från Nils upphörde under senare hälften av 1930-talet. Morfar hade dittills då och då haft brevkontakt med Nils. Han hade också fått en fin klockkedja från honom. Tyvärr finns det inte några brev sparade. Men det finns ett par fotografier med Nils. På fotonas baksida har han skrivit några korta hälsningar till sin far. Kortet med två personer är inte daterat men det mindre kortet med bara Nils är daterat Seattle den 9 juli 1934.
Nils med flickvän           Nils i seattle 1934
Jag har bett om hjälp på internet med att hitta Nils eller Nels som han kallar sig på det daterade fotot. Ännu har jag inte lyckats men jag ämnar fortsätta mina efterforskningar om när han emigrerade och vad som hände med honom.
    Vill Du se Nils släkt på faderns sida, kan Du klicka här på Cristen Hansson och följa hans förfäder bakåt till 1656.

Den andre som utvandrade var mormors andra son i sitt första äktenskap. Mormor hette Carolina Ekdahl och var född Jönsson den 27 augusti 1866 i Östra Vemmenhögs församling i Malmöhus län. Hon hade tre barn i sitt äktenskap med Lars Andersson Ekdahl:
* Karl August den 15 mars 1890,
* Hilma Maria den 6 september 1892 och
* Jöns Albin den 25 februari 1895. Alla barnen var födda i Skurups församling, Malmöhus län.
När sista barnet föddes var fadern försvunnen och har aldrig återfunnits. Hans släkt har ännu inte utretts.
   Jöns eller John, som han sedermera kallade sig, emigrerade i början på 1920-talet. Han kom först som dräng till en familj i Minnesota. Sedan började han arbeta som snickare hos en svensk byggnadsfirma Olsson Brothers. Han gick på kvällsskola och utbildade sig sedan till snickarförman. Den 9 april 1926 gifte han sig med en svensk flicka som hette Karin Larsson. Hon hade kommit till Amerika i februari 1925. Det gick bra för familjen John och Karin Ekdahl. De fick fem flickor Violet,Mary, Debbie, Carol och Susan. De skaffade sig en sommarstuga i Lake Geneva Wi.    Både Karin och John besökte Sverige flera gånger. Under andra världskriget fick mormor många paket från dem med kaffe och andra godsaker. John blev 84 år.
    Vill Du se Johns släkt på moderns sida, kan Du klicka här på Carolina Ekdahl och följa honom bakåt till 1740.

    På bilden nedan står John mellan sin mor Carolina och min mor Emma. Det andra kortet visar Johns hustrun Karin.

John                     Karin
    >>Hem


Styling by Kjell Närkhammar maj 2005.